NETomsorg produkter vil kunne hjælpe følgende grupper

Borgere

 • Hurtigere og bedre service
 • Hjælp til selvhjælp
 • Eliminering/fald i transporttid
 • Mindre ventetid
 • Mere komfortabel konsultationer
 • Konsultationer med mindre risiko for smitte
 • Konsultationer i verdensklasse 

Hjemmeplejen

 • Forbedring af BTP
 • Reduktion af vejtid
 • Optimering af plejepersonale ressourcer
 • Reduktion af udkørsler

Sundhedsvæsenet

 • Optimering af ressourcer
 • Reduktion af behandlingsomkostninger/produktionsværdi
 • Reduktion af befordringsudgifter
 • Hurtigere helbredelsesforløb
 • Global adgang/udbud af ekspertviden

 

NETomsorg er en dansk-ejet virksomhed, der arbejder inden for velfærdsteknologi området, specifikt med Information og kommunikation teknologi. Vores produkter er målrettet henholdsvis hjemmeplejen og sygehuse.

Hjemmeplejen vil kunne bruge vores produkt til at give de ældre en bedre service primært ved at skabe en større tryghed blandt andet ved at være tilgængelig 24/7.

Sygehuse vil kunne tilbyde patienter en virtuel konsultation. Dette tilbud vil betyde en bedre service med mindre ventetid samt minimal udsættelse af bakterier, hvilket for nogle typer patienter kan betyde liv og død.

Netomsorg har sat sig for at løse nogle af de fremtidige problemstillinger ved hjælp af IKT(informations og kommunikations teknologi), mere specifikt, ved hjælp af overvågning og videokommunikation. Netomsorg vil forbedre livskvaliteten for de ældre i vores samfund og gøre det muligt for det offentlige at tilbyde en markant bedre service til borgere i forbindelse med behandling på en langt mere rentabel måde.

 

Mission

NETomsorg mission er at lave intelligent videokonference målrettet mod sygehusvæsenet og hjemmeplejen samt lave patientportal, der sikrer tryghed hos patienten gennem hele behandlingsforløbet.

Vision

NETomsorg vision er at forkorte indlæggelsestiden for patienter, mindske antallet af ambulante konsultationer, mere effektiv behandling af patienter.

 

Referencer